Chụp ảnh lưu niệm giữa thầy và trò trong đêm Sắc màu Nhân văn

Chụp ảnh lưu niệm giữa thầy và trò trong đêm Sắc màu Nhân văn

Cách đây vừa đúng 70 năm, ngày 10/10/1945, chủ tịch HCM đã ký sắc lệnh số 45, thành lập Ban Văn khoa Đại học, tiền thân của Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN ngày nay. Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, Trường ĐHKHXH&NV đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực từ đào tạo, nghiên cứu khoa học đến tư vấn và góp ý chính sách cho Đảng và Nhà nước. Từ mái trường này, nhiều thế hệ sinh viên đã trở thanh các nhà lãnh đạo, nhà khoa học, cán bộ quản lý, nhà chuyên môn giỏi trong nhiều lĩnh vực, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Ngày 04/08 Công ty tổ chức sự kiện Trần Gia vinh dự được đồng tổ chức chương trình: Hành quân về nguồn kỷ niện 70 năm tổng cục CN QP cùng với tổng cục CN QP tại huyện Chợ Mới, Bắc Kạn với sự hiện diện của lãnh đạo Tổng cục CNQP và lãnh đạo huyện Chợ Mới.

Kỷ niệm 70 năm Cục công nghiệp Quốc phòng Việt Nam

Kỷ niệm 70 năm Cục công nghiệp Quốc phòng Việt Nam

Ngày 04/08 vừa qua công ty Sự Kiện Trần Gia đã vừa tổ chức thành công buổi Liên Hoan Các Nhóm Tuyên Truyền Ca Khúc Cách Mạng Năm 2015 Chào Mừng Thành Công Đại Hội Đảng Bộ Nông Nghiệp Và PTNN Nhiệm Kỳ 2015- 2020.

Phát biểu thay mặt lãnh đạo bộ Nông nghiệp trong chương trình

Phát biểu thay mặt lãnh đạo bộ Nông nghiệp trong chương trình