Thiết bị dịch hội thảo song ngữ VeGa và đa ngôn ngữ Phillip

Cám ơn bạn đã ghé thăm dịch vụ cho thuê thiết bị phiên dịch hội thảo của công ty sự kiện TRẦN GIA

Chúng tôi cho thuê chuyên nghiệp hệ thống phiên dịch hội thảo song ngữ và đa ngôn ngữ

1. Hệ thống dịch hội thảo hai ngôn ngữ không dây VEGA.

Tai phiên dịch hai ngôn ngữ VEGA

Tai Vega, micro đại biểu - head table

Thiết bị  Phiên dịch Phục vụ phòng hội thảo

Xem tiếp...