Văn bản pháp lý

Nghị định số: 55/2001/NĐ-CP ngày 23 tháng 08 năm 2001 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet

 
Quyết định số 27/2005/QĐ - BBCVT ngày 11 tháng 8 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông Ban hành "Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet"
 
 Quyết định số 28/2006/QĐ-BTC ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 28/2005/QĐ-BTC ngày 13 tháng 5 năm 2005 ban hành Biểu mức thu phí, lệ phí cấp phát và quản lý tên miền, địa chỉ Internet ở Việt Nam
 
 Quyết định số 28/2005/QĐ-BTC ngày 13 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Ban hành Biểu mức thu phí, lệ phí cấp phát và quản lý tên miền, địa chỉ Internet ở Việt Nam
 
 Quyết định số 95/2002/QĐ-TTg ngày 17/7/2002 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Kế hoạch tổng thể về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ở Việt Nam đến năm 2005
 
 Quyết định số 72 /2002/QĐ-TTg ngày 10/06/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc thống nhất dùng bộ mã các ký tự chữ Việt theo tiêu chuẩn TCVN 6909:2001 trong trao đổi thông tin điện tử giữa các tổ chức của Đảng và Nhà nước
 
 Quyết định số 33/2002/QĐ-TTg ngày 08 tháng 02 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch phát triển Internet Việt Nam giai đoạn 2001-2005
 
 Thông tư số 04/2001/TT-TCBĐ ngày 20 tháng 11 năm 2001 của Tổng cục Bưu điện hướng dẫn thi hành Nghị định số 55/2001/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ truy nhập Internet, dịch vụ kết nối Internet và dịch vụ ứng dụng Internet trong Bưu chính, Viễn thông
 
 Quyết định số 158/2001/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chiến lược phát triển Bưu chính-Viễn thông Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020
 
 Chỉ thị số 09/2001/CT-TCBĐ ngày 30/11/2001 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện về triển khai thực hiện Quyết định 158/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển bưu chính, viễn thông Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020
 
 Quyết định số 17/2001/QĐ-TTg ngày 13 tháng 2 nǎm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao chức nǎng điều phối các hoạt động Internet ở Việt Nam
 
 Chỉ thị số 58-CT/TW ngày 17 tháng 10 năm 2000 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá
 
 Văn bản số 5035-CV/VPTW ngày 17 tháng10 năm 2000 của Văn phòng Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam về việc hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 58-CT/TW
 
 Quyết định số 27/2002/QĐ-BVHTT ngày 10/10/2002 Của Bộ Văn hóa Thông tin ban hành Quy chế quản lý và cấp phép cung cấp thông tin, thiết lập trang thông tin điện tử trên Internet
 
 Qui định về biện pháp và trang thiết bị kiểm tra, kiểm soát đảm bảo an ninh quốc gia trong hoạt động Internet ở Việt Nam
 
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 848/1997/QĐ-BNV(A11) ngày 23/10/1997 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)
 
 Quyết định số 372/QĐ-TCBĐ ngày 28/04/2000 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện (DGPT) về việc thành lập Trung tâm thông tin mạng Internet Việt Nam (VNNIC)
New layer...

Chuyên mục phụ

 • Thanh Toán

  Cảm ơn Quý vị đã sử dụng dịch vụ của Trần Gia.

  Chúng tôi hiện tại chưa đáp ứng được hệ thống thanh toán trực tuyến...

  Mọi thanh toán: xin thanh toán bằng tiền mặt,

  Hoặc Quý khách hàng vui lòng chuyển khoản theo thông tin sau:

  Tài khoản cá nhân:

  Chủ TK :  TRẦN HỒNG ANH

  Tại       :  Ngân hàng MaritimeBank - chi nhánh Hà Nội

  Số TK   : 030 0101 391 8644

  Tài khoản công ty 1:

  Chủ TK : Công ty TNHH Sự Kiện Trần Gia

  Số TK   : 0330 1010 226 758

  Tại       : Maritimebank, chi nhánh Cầu Giấy, Hà Nội

  Tài khoản Công ty 2:

  Chủ TK :  Công ty TNHH Sự Kiện Trần Gia

  Số TK   :   054 110 264 3004

  Tại       :   Ngân hàng Quân Đội, chi nhánh Láng Hạ

  Quý vị quan tâm xin vui lòng liên hệ trực tiếp để chọn hình thức thanh toán cụ thể.

  Hoặc cần hỗ trợ vui lòng mail về địa chỉ:

  • Support Mail  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     ( Service & Technical Supporting)
  • Kinh Doanh   : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ( Sales Depart )
  • Mail Kế Toán : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      ( Acounting & Financial Depart)

  Hotline: 0984.410.005 / 0466.756.326

  Một lần nữa Cám ơn Quý vị đã ghé thăm TRẦN GIA

  Best regards !

  ------------------

  ------------------------
 • Thiết kế

  Module tin về thiết kế logo

 • khách hàng
  Questions that users migrating to Joomla! 1.5 are likely to raise
 • Báo giá dịch vụ