Cho thuê nhạc cụ: trống, kèn

Cho thuê nhạc cụ: Trống, kèn ...các loại phục vụ tổ chức sự kiện