TINH THẦN VÀ THÁI ĐỘ LÀM VIỆC CỦA ĐỘI NGŨ KỸ THUẬT TRẦN GIA

Đội ngũ kỹ thuật trong tổ chức sự kiện bao gồm những chuyên gia kỹ thuật về âm thanh, ánh sáng, công nghệ thông tin, trang trí sân khấu và cả kỹ thuật viên hỗ trợ khác. Chức năng chính của đội ngũ kỹ thuật là xây dựng, lắp đặt, vận hành và bảo trì toàn bộ cơ sở hạ tầng kỹ thuật của sự kiện. 

Xem tiếp...

SỰ CẦN THIẾT CỦA THIẾT BỊ DỊCH TRONG HỘI NGHỊ, HỘI THẢO

Thiết bị dịch là một công cụ rất cần thiết trong các hội thảo, hội nghị đa quốc gia hoặc có sự tham gia của nhiều người nói nhiều ngôn ngữ khác nhau. Việc sử dụng thiết bị dịch giúp các thành viên trong hội thảo hoặc hội nghị hiểu rõ các nội dung được truyền đạt một cách chính xác và đầy đủ, đồng thời giúp tránh những sự hiểu nhầm hoặc thiếu sót trong quá trình truyền đạt thông tin.

Xem tiếp...